Viss avmattning i spelmarknaden

Att spelbranschen är populär råder det ingen tvekan om. Men trots det till synes omåttliga begäret efter spel och online casinon visar siffror från Lotteriinspektionen att det var en viss avmattning inom den svenska spelmarknaden år 2017. Ett jämförande av siffror från år 2016 och 2017 visar att den svenska spelmarknadens omsättning ökade med 3,2 % under fjolåret. Detta är en minskning gentemot hur omsättningen år 2016 visade 5,3 %

Spelmarknadens aktörer

De aktörer med svenskt tillstånd som verkar på den svenska spelmarknaden består av bland annat AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, Svenska Postkodföreningen, Folkspel, IOGT-NTO samt fler mindre aktörer. Under fjolåret omsatte dessa cirka 17,1 miljarder kronor, en imponerade summa men dessvärre en minskning på 0,5 % om man jämför med år 2016. När det kommer till de aktörer som verkar på den svenska spelmarknaden utan ett svenskt tillstånd, drog dessa in 5,5 miljarder kronor under år 2017. Detta var en minskning på hela 12,8 % i jämförelse med år 2016. Under år 2017 omsatte alla dessa aktörer tillsammans 22, 6 miljarder kronor, efter utbetalda vinster.

Svenskarnas spelvanor

Även om det är en svag minskning av spelande är den ändå värd att nämna. I en undersökning gjord av Novus, ett statistik- och analysföretag, visar siffror att trots minskningen satsas det fortfarande stora summor på casinospel. Detta kan sammanfattas med att färre människor spelar på online casino men de som spelar satsar mer.

I en sammanfattning av Lotteriinspektionen kan vi läsa att varje person över 18 år har förlorat cirka 2 824 kronor på olika onlinespel under år 2017. De har också kunnat läsa ut att summan på 2 824 kronor då delades upp på följande sätt: 2 133 kronor lades på aktörer som erhåller ett svenskt tillstånd och 691 kronor gick till aktörer som saknar svenskt tillstånd.

Nya lagar år 2019

I och med att det ska införas ett nytt licenssystem i Sverige nästa år där alla aktörer på den svenska spelmarknaden måste ha en svensk licens, hoppas man att spelmarknaden kommer regleras naturligt och att åtgärden ska bidra till flera fördelar. Bland annat finns det hopp om att alla utländska aktörer utan licens kommer behöva skärpa sina verksamheter och de som inte klarar det kommer naturligt falla bort.

Förhoppningen om de nya lagarna är att de också ska bidra till att spelmissbruket minskar, något som är ett stort problem idag. Inom detta ämne har dock flera myndigheter i Sverige jobbat för att väcka frågan på en större nivå. Under år 2018 blev det bland annat inskrivet i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen att personer som lider av spelproblem ska ha samma rätt till vård som de som lider av drog- eller alkoholproblem.